Hermes

Systém pro řízení obchodních vztahů se zákazníky a partnery.

Komplexní systém pro správu dodavatelů, odběratelů, faktur a skladů.
Webové rozhraní s konektorem pro MS Sharepoint 2010.